arboret

Arboret, samling af træer og evt. buske til bl.a. forstvidenskabeligt brug. Kendskab til træernes naturlige udbredelse, indsamlingssted og systematik danner grundlaget for videre studier.

Faktaboks

etymologi:
Ordet arboret kommer af latin arboretum 'sted med træer', af arbor 'træ' og suffikset -etum.

Interessen for at opbygge større arboreter opstod i Europa i 1700-t. med opdagelsen af andre verdensdeles langt rigere træflora. Berømte er fx Les Barres i Frankrig, Kew Gardens i England og Arnold i Boston, USA.

Danmarks nationalarboret, Arboretet i Hørsholm, blev oprettet i 1936 under Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet). De 25 ha var en udvidelse af den 100 år ældre Forstbotanisk Have (4 ha) i Charlottenlund. I Arboretet i Hørsholm er hovedvægten lagt på planter fra naturlige bevoksninger (ca. 2000 arter), på forskning i arternes geografi, variation, genetik, evolution og taksonomi samt på forædling af økonomisk vigtige træarter.

Arboretet i Hørsholm

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig