Arbejdsmarkedsbidrag, bruttoskat på 8 pct. af arbejdsindkomst i form af løn og overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed (men ikke af anden indkomst som fx kapitalindkomst). Arbejdsmarkedsbidraget blev indført i 1993 og havde dengang bl.a. til formål at synliggøre finansieringen af offentlige, arbejdsmarkedsrelaterede opgaver ved at indgå i en særlig arbejdsmarkedsfond. Denne - og dermed "øremærkningen" af arbejdsmarkedsbidraget - blev afskaffet med virkning fra 2008, og bidraget kan herefter i enhver henseende anses som en almindelig indkomstskat. Arbejdsmarkedsbidraget opkræves på samme måde som A- og B-skat.