Arbejdshus, frihedsberøvende særforanstaltning, der blev anvendt 1933-73, især over for ufarlige berigelseskriminelle med hang til uordentlig levevis, lediggang og drikkeri. Straffen blev udstået i Statens Arbejdshus ved Sønder Omme, der var en åben anstalt under kriminalforsorgen. Denne institution har siden 1973 heddet Statsfængslet ved Sønder Omme.