Aptering, i skibe og både en fællesbetegnelse for kahytter, saloner samt gange og trapper mellem rummene. Nationale myndigheder (Søfartsstyrelsen) kontrollerer, at lovkrav til bl.a. størrelse og anvendte materialer opfyldes.