Appoint, (fr., af oldfr. apointer, af à point, lat. ad + punctum 'punkt'), sum, der fuldstændiggør et vekselbeløb.