Appel, (af lat. appellare 'kalde, tale til'), er en indbringelse af en afgørelse for en højere ret, se retsmidler.