Antitrustlovgivning, konkurrencelovgivning, er en lovgivning til modvirken af monopol- og storforetagenders skadelige indflydelse på den frie konkurrence. Antitrustlovgivning har sin historiske oprindelse i USA, hvor lovgivningsmagten omkring 1890 reagerede med stærke indgreb over for monopoldannelser, bl.a. inden for olieindustrien (med loven The Sherman Act). I Danmark afgav den såkaldte Trustkommission i 1953 betænkning om "Konkurrencebegrænsning og Monopol". Den førte i 1955 til vedtagelse af Monopolloven, der var gyldig indtil 1990, da Konkurrenceloven af 1989 trådte i kraft. Denne hvilede som sine forgængere på det såkaldte kontrolprincip. I 1997 tilnærmedes den danske konkurrencelov til EU-konkurrencereglerne, der som antitrustreglerne i USA bygger på et forbudsprincip med alvorlige sanktioner i tilfælde af overtrædelse. Den danske antitrustlovgivning er ændret og skærpet en række gange siden indførelsen af forbudsprincippet i 1997, og den moderne danske antitrustlovgivning fremtræder nu i alt væsentligt som overensstemmende med de EU-retlige konkurrenceregler. Den moderne danske betegnelse for antitrustlovgivning er konkurrencelovgivning; se også Konkurrenceloven.