Monopolloven var en lov til beskyttelse af erhvervsfriheden og til fremme af den aktive konkurrence. Monopolloven var gældende i Danmark fra 1955 til 1989, hvorefter den blev erstattet af Konkurrenceloven.