Antipsykotika har siden 1999 været betegnelsen for særlige psykosehæmmende lægemidler, der tidligere blev benævnt neuroleptika, se psykofarmaka (Antipsykotika).