Antepenultima, (lat., af ante- + pene- + ultima (syllaba stavelse), dvs. foran næstsidste stavelse), den tredjesidste stavelse i et ord.