Den ansvarshavende redaktør er den person ved et massemedie, der har beføjelse til at træffe endelig afgørelse om indholdet af et skrift eller et program, og som til gengæld har et særligt redaktøransvar.