Anlægsarbejder, arbejder, der indgår som en del af samfundets samlede faste investeringer, fx veje, broer, havneanlæg, jernbanenet eller el- og gasforsyningsanlæg, se bygge- og anlægsvirksomhed.