Amalgamere, (se amalgam), påvirke et metal med kviksølv; sammensmelte; forene.