Alkometer, flydevægt, som er indrettet til at vise koncentrationen af alkohol i en blanding med vand.