Flydevægt, aræometer, instrument til måling af væskers massefylde (densitet). Instrumentets øverste del er et tyndt rør med en skalainddeling. Under dette er der en bredere, luftfyldt beholder og nederst en lille beholder med fx blyhagl. I en væske vil flydevægten stå lodret, og den vil synke til et mærke på skalaen, hvor væskens massefylde kan aflæses. Flydevægten bruges ofte til bestemmelse af koncentrationen af en opløsning eller en blanding, fx af en vandig sukkeropløsning eller en blanding af vand og alkohol. I disse tilfælde vil massefylden nemlig afhænge af koncentrationen ("styrken"). Skalaen kan direkte vise koncentrationen.