alkohol (koncentrationsangivelser)

Alkohol (koncentrationsangivelser), Drikkevarers indhold af ren alkohol kan angives i volumenprocent (vol.%), vægtprocent eller i gram pr. liter (g/l) målt ved en given temperatur. Volumenprocent, der nu er almindeligt anvendt i Danmark, er det antal ml ren alkohol, der er i 100 ml væske. 40 vol.%, som er en hyppigt forekommende styrke af drikkevarer, svarer til 33,32 vægtpct. og 315,7 g/l ved 20 °C. Hvis drikken næsten kun består af alkohol og vand (snaps, cognac o.l.), kan styrken bestemmes ved at måle væskens massefylde med en flydevægt. Tidligere angav flydevægten ofte styrken i en arbitrært fastlagt skala, i Danmark med fx "grader Spendrup" (7 °Spendrup svarer til 42 vol.%).

I engelsksprogede lande har man i flere hundrede år brugt begrebet proof som styrkemål. At en drik, fx rom, var proof, betød oprindelig, at sortkrudt blandet med drikken i et bestemt forhold stadig kunne brænde livligt ved antændelse. Ved denne metode kunne fortynding med vand afsløres.

Senere brugtes en mere entydig proofdefinition: Drikken var proof (eller 100% proof; ca. 57 vol.%), hvis dens indhold af ren alkohol fortyndet til drikkevarens oprindelige rumfang fik en massefylde, som var 12/13 af rent vands massefylde, idet alle rumfang og massefylder skulle måles ved 51 °F (10,6 °C). Denne definition blev fastsat ved lov i Storbritannien sidste gang i 1952; senere er man gået over til at benytte volumenprocent. 40 vol.% svarer til ca. 70% britisk proof, ofte benævnt "30 underproof". I USA defineres proofprocenten som det dobbelte af volumenprocenten; en "80 proof" amerikansk whisky indeholder altså 40 vol.%.

Læs mere om alkohol.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig