Alkalikiselreaktion, proces i beton, hvorunder uforligelighed mellem visse typer kisel og alkalisalte, fx fra betonens indhold af cement eller udefra kommende salte, kan resultere i revnedannelse og nedbrydning af betonen. Se betonskader.