Algedam, anlæg til rensning af spildevand; i tropiske lande den mest udbredte metode til spildevandsrensning. Både alger og bakterier medvirker ved rensningen. Algerne tilfører den ilt, som bakterierne skal bruge ved nedbrydningen af spildevandets organiske stof. Bassinerne er fladbundede, således at algerne får sollys nok til fotosyntesen. Uorganiske næringsstoffer fjernes kun i mindre omfang, idet algerne dør, synker til bunds og nedbrydes, hvorved de optagne næringsstoffer frigøres igen.