Alfa og omega, første og sidste bogstav i det græske alfabet. Ifølge Joh. Åb. 22,13 siger Jesus: "Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden". To andre steder i Joh. Åb., 1,8 og 21,6, er det Gud Fader, der som Alfa og Omega er den altomfattende, evige. Bogstaverne ses hyppigt afbildet som symboler på Kristus; se også Kristussymboler.