Aldrin, klorholdig insektgift, som tidligere blev meget benyttet til insektbekæmpelse i såsæd og jordbund. Aldrin oxideres i naturen til epoxidet dieldrin, som opkoncentreres i fødekæden. Af denne årsag, og pga. aldrins giftige og kræftfremkaldende karakter, er anvendelsen forbudt i mange lande.