Akrofoni, (gr. akro- + -foni), betegnelse af bogstavtegn ved ord, der begynder med den lyd, som bogstavet udtrykker, fx græsk alfa for [a], beta for [b]; det samme som akrofonetisk princip; det samme som akrofonisk princip.