Agonist, lægemiddel, hvis virkning er udløst ved særlig receptorbinding, se lægemidler.