Agnatio er et romerretligt begreb, der betegner det slægtskab, som kan regnes tilbage til en fælles stamfader i en ren mandlig linje — sværdsiden — i modsætning til cognatio. Agnatio har i tidens løb haft stor betydning som grundlag for tronfølge- og arvegangsordninger i Europa.