Agent provocateur, (fr. 'som handler ved hjælp af provokation'), person, evt. en civilklædt politimand, der tilskynder (provokerer) til begåelse eller fuldbyrdelse af en forbrydelse for at opklare denne, se også efterforskning og medvirken.