Afzinkning, korrosionsskade på messing. Afzinkning kendetegnes ved røde, porøse pletter af kobber på den gule messing de steder, hvor zink, men ikke kobber, er tæret væk eller opløst ved korrosionsangrebet. Afzinkning forekommer ofte i rør med varme, stillestående væsker. Zinkfattige kobberlegeringer som tombak afzinkes ikke. Der er udviklet messingtyper, fx Enkotal, hvori 0,04 % arsen hæmmer afzinkningen stærkt.