Afstandsbedømmelse, evnen til at bedømme afstande til betragtede genstande. Er knyttet til stereoskopisk syn og til erfaringer om genstandes relative størrelse. Se syn.