Afkræftelse er en ældre betegnelse for omstødelse; anvendes bl.a. i Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om konkurs, der blev undertegnet i København 7.11.1934. I et forsøg på at opnå en fællesnordisk terminologi erstattede Konkursloven af 1977 begrebet afkræftelse med omstødelse, der anvendes i norsk ret. Det lykkedes dog ikke at få det ændret hverken i svensk og finsk ret. Her benyttes fortsat hhv. i den svenske terminologi återvinning og i den finske terminologi takaisinsaanti i betydningen 'omstødelse'. Se også konkurs.