omstødelse

Artikelstart

Omstødelse er et retsmiddel ved konkurs, tvangsakkord og gældssanering, hvorved gyldige dispositioner kan ophæves, hvis de har formindsket aktivmassen eller forøget gælden eller medført en anden fordeling mellem kreditorerne end konkursordenen.

En række dispositioner, fx gaver og pant for tidligere stiftet gæld, kan inden for visse tidsfrister omstødes på objektivt grundlag, dvs. selvom det ikke kan bevises, at den begunstigede var eller burde være bekendt med skyldners økonomiske situation; andre dispositioner kan kun omstødes, hvis det kan godtgøres, at den begunstigede var i ond tro med hensyn til skyldnerens økonomi.

Omstødelse af ægteskab

Omstødelse af ægteskab er en ophævelse ved dom af et ægteskab pga. omstændigheder, som forelå ved indgåelsen. Omstødelsesgrunde er især bigami samt ægteskab mellem slægtninge i op- og nedstigende linje eller mellem søskende. Virkningen af omstødelse er de samme som ved skilsmisse, bortset fra at man ved formuedelingen søger at stille parterne, som om ægteskabet ikke var indgået. Omstødelsessag kan anlægges af Justitsministeriet eller en myndighed, som bemyndiges hertil, eller af en af ægtefællerne.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig