Afghansk betyder ‘som vedrører Afghanistan’ eller ‘som vedrører afghanere’.