Affusion, (af lat. affusio, af affundere, ad- + fundere hælde, udgyde, lade strømme), inden for kemi pågyden; tilflyden.