Aeroplankton, anemoplankton, luftplankton, småorganismer, der transporteres af vinden. Svampesporer, pollen, små leddyr o.l. kan føres højt til vejrs med opstigende luftstrømme. Vingede insekter, men også uvingede leddyr som mider og små edderkopper er fanget i op til 4000 m's højde. Aeroplankton kan flyttes over store afstande med horisontale luftstrømme, hvilket bidrager til spredning af organismerne.