Adduktion, indadføring, bevægelse ind mod legemets midterlinje. For fingrene betegner adduktion bevægelsen ind mod armens akse. Se led.