Ad ratificandum er et latinsk udtryk for til stadfæstelse.