Ad majorem Dei gloriam, lat. 'til Guds større ære', dvs. at alt vort arbejde tjener til at øge Guds ære. Jesuitternes valgsprog.