Acetonitril, methylcyanid, CH3CN, behageligt duftende, farveløs væske, som er brændbar og relativt giftig. Anvendes som opløsningsmiddel. Se nitriler.