Abessiv, (af lat. ab- + esse være), en kasus i finsk-ugriske sprog, som udtrykker fraværet af en genstand; det modsatte af essiv.