A dato, a d., a/d, (lat. fra i dag), inden for handel fra udstedelsesdagen.