A.m., fork.f. latin ante meridiem 'før middag'. Bruges i klokkeslæt i engelsktalende lande. Jf. p.m.