Yazid 2., umayyadisk kalif 720-724. Yazid 2.s regeringsperiode blev domineret af et opgør med modkaliffen Yazid ibn al-Muhallab (672-720), der fra Basra i Irak havde kontrol over kalifatets østlige del. Al-Muhallab selv blev nedkæmpet i 720, men det tog flere år at tilintetgøre de grupper, der havde støttet ham.