Yazid 1., umayyadisk kalif 680-683. Profeten Muhammeds barnebarn Husayn ibn Ali i Medina nægtede at hylde Yazid som kalif og blev af shiitiske grupper i Kufa i det sydlige Irak anmodet om at komme dertil for selv at blive hyldet som leder af det muslimske samfund. På vejen blev Husayn og hans følge ved Kerbala tilintetgjort af Yazids tropper (se ashura). Yazid måtte også sende en hær mod først Medina, siden Mekka for at bekæmpe et oprør ledet af modkaliffen Abdallah ibn al-Zubayr, der først blev endeligt nedkæmpet i 692.