Yampi Sound er et farvand ved mundingen af den store King Sound-bugt i den nordlige del af Western Australia. Her ligger mange øer, bl.a. de jernmalmrige Cockatoo og Kooland Islands.