Y2K-problemet var et computerproblem, der opstod som følge af overgangen mellem 1999 og 2000. Det kaldes også år 2000-problem.