Xenofanes, ca. 580-475 f.Kr., græsk digter, født i Kolofon i Lilleasien, senere udvandret til Elea i Syditalien. Xenofanes kritiserer i sine episke digte, elegier og jamber mange forskellige forestillinger og værdier i sin samtid, fx dens dyrkelse af sportsstjerner som de olympiske sejrherrer, Pythagoras' sjælevandringslære og især Hesiods og Homers antropomorfe guder. I stedet formulerer han et klart monoteistisk og ikke udefra bestemt gudsbegreb.