Wilster er en officersslægt med navn efter den holstenske by Wilster. Slægten kom til Danmark med tøjmester Johan Jacob Wilster (1630-1693), som var far til officer Johan Wilster (død 1721), officer Martin Jacob Wilster (1655-1726) og søofficer Daniel Jacob Wilster (1669-1732). Linjerne efter de to, Johan og Daniel Jacob, blev adlet i hhv. 1755 og 1747. Førstnævnte Johan (død 1721) blev med sin hustru NN Muhlen far til officer Carl de Wilster (1698-1776), hvis sønnesøn højesteretsadvokat Carl Henrik Wilster (1772-1837) var far til oversætteren Christian Wilster.