Christian Wilster, 1797-1840, dansk oversætter og forfatter. Wilster, der var lektor i græsk ved Sorø Akademi, udsendte 1836-37 for første gang hele Iliaden og Odysseen på dansk. Ved arkaismer, talesprog og træk fra samtidig romantik skabte Wilster en ensartet stil, der i generationer simpelthen signalerede Homer. Værket kom i adskillige oplag og bearbejdelser. En oversættelse af otte Euripides-tragedier tryktes posthumt i 1840. Af Wilsters enkeltdigte efter fremmed forlæg var Bonden og hans Søn (En Bondesøn, som hedte Hans) tidligere overmåde populært.