Willy Messerschmitt, 1898-1978, tysk flykonstruktør. Messerschmitt udviste allerede som ganske ung talent for at bygge først svæve-, senere propelfly, og fra 1934 udviklede han en lang række avancerede militærfly til Tyskland. 1945-48 var han interneret i London, hvorefter han fortsatte sit udviklingsarbejde, nu for bl.a. Spanien og Egypten, dog uden samme iøjnefaldende resultater som tidligere. Messerschmitts idéer blev dog i høj grad brugt i efterkrigstidens flyudvikling.