Willis Eugene Lamb, 12.7.1913-15.5.2008, amerikansk fysiker, elev af J.R. Oppenheimer. Sammen med R.C. Retherford (1912-81) udførte Lamb i årene efter 2. Verdenskrig en række eksperimenter ved Columbia Radiation Laboratory i New York, hvor de vha. radiofrekvens-resonansteknik undersøgte hydrogenatomets energitilstande. De fandt ved disse eksperimenter, at tilstandene 2s1/2 og 2p1/2 ikke har fuldstændig samme energi, hvilket ellers var forudsagt af Paul Diracs teori. Den lille energiforskel, der nu går under navnet Lamb-skiftet, nødvendiggjorde en revision af teorien for elektronens vekselvirkning med elektromagnetisk stråling. Lamb fik i 1955 nobelprisen i fysik for opdagelsen.