William Ellery Channing, 1780-1842, amerikansk præst, talsmand for unitarbevægelsen. I 1819 vakte han opsigt med en ordinationsprædiken, "Unitarian Christianity", der afviste den kirkelige treenighedslære. Channing betragtede Jesus som virkeliggørelsen af menneskehedens ideal og afviste hans guddommelighed. I 1835 engagerede han sig i kampen mod slaveriet.