Wiguläus von Kreittmayr, 14.12.1705-27.10.1790, bayersk lovforfatter, kansler i hertugen af Bayerns tjeneste. Kreittmayr er særlig kendt som lovgiver, idet han personligt stod for gennemførelse af en række vigtige lovgivningsinitiativer i Bayern, således en straffelov i 1751, en civilprocesordning i 1753 og en civillovbog i 1756.