Wettin, tysk slægt, der kan føres tilbage til 900-tallet. Ved byen Wettin 15 km nordvest for Halle ligger ruinerne af stamborgen. Slægten kom ca. 1130 i besiddelse af markgrevskabet Meissen, arvede i midten af 1200-tallet landgrevskabet Thüringen og besad fra 1423 kurfyrstendømmet Sachsen. I 1485 deltes besiddelserne mellem den ernestinske og den albertinske linje. Til sidstnævnte, som overtog kurfyrsteværdigheden i 1547, hørte kongerne af Polen (1697-1763) og Sachsen (1806-1918). Den ernestinske linjes besiddelser blev delt ved gentagne arveskifter; fra hertugerne af Sachsen-Coburg und Gotha nedstammer kongehusene i Storbritannien (fra 1901, se også det britiske kongehus), Belgien (fra 1831), Portugal (1853-1910) og Bulgarien (1887-1946).